/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
26:34

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).

The album called Anna (previously published as L/A, i. e. Lilla Anna) is a part of our long term exploration of woman apprehension and feeling and its aesthetics. In this project we tried to approach to the basest age by the interpretation of infant proses about small Anna by Ingrid Sandberg (Lilla Anna leker med bollar, Lilla Anna flyttar saker and Lilla Annas julklapp) in Czech translation by Božena Köllnová.
These Sandberg's works are dedicated to preschool children and verbal and graphic parts (illustration by husband of authoress) are inseparable. This unity evoked me atmosphere of home projection of 8mm movies on the old cine-projector. And this idea based the poetics of the album. It is framed as the sound picture of screened silent movie commented by its spectators (mentioned texts by Ingrid Sandberg). Primary, natural sound of cine-projector (beautiful in itself) is only softly decorated by different passages played on xylophone which relate to picture on the screen intuitively, resp. by virtue of its casualness and imperfection impress the physical presence of the principal "actress".
By force of renaissant experience of past events talking spectators by sequel change into imaginary partakers of projecting movie, they enter in the story on screen and talk as the actors. Barrier between the life and its picture is melting and the sound of cine-projector is mingling with the pulse of blood in our veins.

Album Anna (původně vydané pod názvem L/A, tj. Lilla Anna) je částí dlouhodobého výzkumu ženského vnímání a cítění a jejich estetiky, jemuž se soubor věnoval důsledně a soustavně od svého vzniku. V tomto projektu jsme se pokusili přiblížit nejnižšímu věku prostřednictvím interpretace próz pro děti od Ingrid Sandbergové (Lilla Anna leker med bollar, Lilla Anna flyttar saker and Lilla Annas julklapp) v českém překladu Božena Köllnové.
Tyto autorčiny práce jsou určeny dětem předškolního věku a jejich slovesná část je neoddělitelná od výtvarného doprovodu. tato jednota mi evokovala atmosféru domácího promítání osmimilimetrových filmů na staré promítačce. A na této představě je založena i poetika alba. Pojal jsem je jako zvukový obraz promítaného filmu komentovaný jeho diváky (zmíněné texty Ingrid Sandbergové). Neupravovaný, přirozený zvuk promítačky (krásný sám o sobě) je jen křehce zdoben rozmanitými útržky hry na xylofon, která se intuitivně vztahuje k ideálnímu obrazu na promítacím plátně, resp. díky své nedbalosti a nedokonalosti vzbuzuje dojem fyzické přítomnosti hlavní aktérky - malé Aničky.
Silou obnoveného prožitku minulých událostí se ovšem promlouvající diváci postupně stávají imaginárními účastníky promítaného filmu, vstupují do příběhu na plátně a hovoří za jeho aktéry. Hranice žitého a promítaného se rozplývají a zvuk promítačky se mísí s tepotem krve v našich žilách.


Information about ensemble:
christiania.cz/ears-wind-records/autori/abbe-bremond-ensemble

rateyourmusic.com/artist/abbe_bremond_ensemble
bremond@centrum.cz

credits

released September 28, 2015

Abbé Brémond Ensemble
L/A
Hommage à Ingrid Sandberg
Album is dedicated to Alžběta Jindráková a Františka Houdková, unfailing readers of Ingrid Sandberg.
Words: Ingrid Sandberg: Lilla Anna leker med bollar, Lilla Anna flyttar saker and Lilla Annas julklapp (in Czech translation by Božena Köllnová).
Conception, music; cine projector and xylophone: Ká.
Voices: Macho, Feris.
Music was recorded between summer and autumn 2005 in atelier LEN
and in Kaštan. Voices were recorded in Kaštan May 18th 2005.

Abbé Brémond Ensemble
L/A
Hommage à Ingrid Sandberg
Album je věnováno Alžbětě Jindrákové a Františce Houdkové, věrným
čtenářkám Ingrid Sandbergové.
Slova: Ingrid Sandberg: O malé Aničce; přel. Božena Köllnová (Praha, Albatros 1976).
Hudbu složil a všechny nástroje (promítačka, xylofon) nahrál: Ká
Hlasy: Macho, Feris
Hudba byla nahrána během léta a podzimu v ateliéru LEN a v Kaštanu, kde byly nahrány i hlasy, a to
18. května 2005.

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help