By the Old Hearth​-​Side

by

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
03:58
2.
3.
4.
5.
6.
01:18
7.
8.
03:29
9.
10.
08:57
11.
12.
13.

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).

With new album By the Old-Hearth, after almost ten years, I return to solo musical work. After the recordings, which involved the work and aesthetics of Abbé Brémond Ensemble and which were published together with the project of Josef Jindrák (Vincenc Holomek) as Atelier Works (War Times), I began – simultaneously with last year's renewal of my avant-garde orchestre (with the updated program "soul and nature") – to pursue the world sounds that surround me for my whole life and to whom I hadn’t paid appropriate attention yet – original sounding of my native region. Since December 2015 I load and mix and now I present the album which summarizes the harvest. Native old-hearth, designated in the title of the record (referring to concurrently Henry David Thoreau and Walter Pater) symbolizes to me especially the continuity of both personal and general, and I adjudicate these qualities to the country and landscape. In music fulfilling the atmosphere I I find duration, not own to evanescent mass, and by its record and transformation (in electro-acoustic composition) I try to make it „to rem“ (to illuminate its Protean and Sisyphean tragic reverse of the face of eternity) and to participate on it in the intimate format of memory, which I dare to share with precious listeners.
Ká, October 2016

Novým albem By the Old-Hearth se po téměř deseti letech vracím k sólové hudební tvorbě. Po angažovaných nahrávkách, které se vymykaly tvorbě Abbé Brémond Ensemble a jež vyšly společně s projektem Josefa Jindráka (Vincenc Holomek) jako Ateliérové práce, jsem se souběžně s loňským obnovením svého avantgardního tělesa (s aktualizovaným programem „soul and nature“) začal věnovat světu zvuků, které mě celoživotně obklopují a jimž jsem dosud nevěnoval odpovídající pozornost – svojskému znění mého rodného kraje. Od prosince 2015 nahrávám a míchám a předkládané album shrnuje dosavadní žeň. Rodný krb vytčený v názvu (odkazujícím souběžně k H. D. Thoreauovi a W. Paterovi) mi symbolizuje především kontinuitu osobní i obecnou a tyto kvality přisuzuji i venkovu a krajině. V hudbě naplňující atmosféru nacházím trvání, nevlastní pomíjivé hmotě, a jejím záznamem a proměnou (v autorské elektroakustické kompozici) se ji snažím zvěcnit (osvětlit její proteovskou i sisyfovskou tragiku, rubu líce věčnosti) a podílet se na ni v komorním formátu vzpomínky, kterou se odvažuji sdílet s drahými posluchači.
Ká, říjen 2016

* * *

credits

released November 13, 2016

All the music was composed by Ká who had recorded all the sounds and words both in the landscapes and interiors of foreland of Bohemian Forest between December 2015 and September 2016 too.
Great thanks to Roman Kolliner and Milan Holeček for technical and moral support!

Všechnu hudbu složil Ká, jenž rovněž pořídil všechny výchozí nahrávky krajiny a interiérů v předhůří Šumavy mezi prosincem 2015 a září 2016.
Velký dík náleží Romanu Kollinerovi a Milanu Holečkovi za technickou i mravní podporu!

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help