Circulation (Víření)

by Wild Orchestras of the Garden of Star

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).

* * *

The work of the ancient park orchestra consequently relates to the beginnings. It restores and co-forms them and allows you to re-experience their power and inspiration. Spring symphonic poem Circulation (Víření) turns to synaesthetic phenomenon of vortex, in which the most diverse – visual and sound – elements merge and the times mix with themselves. Its rotating spiral expresses the cycle of natural events, formation and dissolution, in which the continuity of life reels and the past unites with the presence in an indefinite duration. By the coalescence of various movements the merging of past, present and future reveals the nature as a harmony, on which man can participate with his humble and respectful work, e. g. (next to art as founding a new world) its cultivation. Prehistoric metallurgy by which iron ore mellowed in the perfect metal is its example.
And a man who recorded this composition played by large chorus of singers and the atmosphere of the garden and produced it has the similar aim and he believes that "negotiable regularity, calmness and eternity of nature has imprinted in his spirit,“ as Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski wrote.

***

Tvorba letitého parkovního orchestru se důsledně vztahuje k počátkům. Obnovuje je a spoluutváří a umožňuje znovu zakusit jejich moc a inspiraci. Jarní symfonická báseň Víření se obrací k synestetickému fenoménu víru, v němž se slévají nejrozmanitější prvky – obrazivé i zvukové – a mísí se časy. Jeho rotující spirála vyjadřuje koloběh přírodních dějů, vznikání a zanikání, jímž se odvíjí kontinuita života a minulost sjednocuje s přítomností v neohraničené trvání. Splýváním různých pohybů, spojujících byvší se jsoucím i budoucím, se příroda odkrývá jako harmonie, jíž se člověk může účastnit svou pokornou a ohleduplnou prací. Jejím příkladem může vedle umění, které přírodu rozšiřuje, být i její kultivace, za niž lze pokládat prehistorické hutnictví, jímž železná ruda dozrávala v dokonalý kov. O podobné usiloval i ten, kdo kompozici zahranou početným sborem pěvců a atmosférou zahrady nahrál a pokorně zprodukoval a kdo věří, že se do jeho „ducha se vtiskla i tato neměnitelná pravidelnost, klid a věčnost přírody,“ jak o tom psal Dmitrij Sergejevič Merežkovskij.

credits

released July 31, 2016

Recorded in the Star and produced in Atelier LEN in the spring 2016.
Thanks to Roman Kolliner for great technical help and to Milan Holeček za podporu.

*
Nahráno ve Hvězdě a produkováno v Atelieru LEN na jaře 2016.
Poděkování Romanu Kollinerovi za velkou technickou pomoc a Milanovi Holečkovi za podporu.

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help