Das kleine Märchenbuch

by

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).
-
Spíše než sbírkou pohádek je Malá pohádková kniha (Das kleine Märchenbuch) souborem stránek potištěných příběhy vyprávěnými neznámým, i když čímsi blízkým, jazykem, a rozmanitými ilustracemi, které spíše svádí z cesty k rozumění, než aby k němu přibližovaly. Svým novým albem se opět snažím uvádět drahého posluchače do svého rodného kraje, tentokrát méně extenzivně a experimentálně než v tom předešlém, zato však snad soustředěněji a celistvěji. Tentokrát jsem se snažil zachytit především jeho vytrácení: čím jiným jsou muži pohádky než tím, čeho se vzdal a k čemu kráčí? Dospělý na ně zapomněl, ale jinoch na ně umírá a muž se v ně snaží proměnit skutečnost. S celoživotním odporem k dospělosti se rozkročen mezi pádem a vzletem vyznávám ze své stálé blízkosti tomuto časnému žánru a připisuji k těm, které nás všechny ještě čisté utvářely, pár svých - ne pohádek, ale ohlasů.

*
Small book of fairy tales (Das kleine Märchenbuch) is not a collection of fairy tales; it's only a set of pages printed with stories narrated in foreign (but also intimate) language and with different illustrations which more seduce from the way to comprehension than they lead to it. In my new album I try to introduce my kind listener into my native region again, this time less extensively and experimentally than in the previous one, but maybe more integrally. This time I tried to capture its fading especially: What else are the fairy-tales for the man than it what he threw over and to what he goes? The adult forgotten them, but the lad dies on them and the man tries to change reality in them. With a lifelong aversion to adulthood I confess, straddled between the fall and ascent, my still proximity to this recent genre and write to those ones that have shaped all of us a few of mine - not fairy tales, but responses.

credits

released March 27, 2017

All the music was composed by Ká who had recorded all the sounds and words both in the landscapes and interiors of foreland of Bohemian Forest between October 2016 and March 2017 too.
Great thanks to Roman Kolliner and Milan Holeček for technical and moral support!
***
Všechnu hudbu složil Ká, jenž rovněž pořídil všechny výchozí nahrávky krajiny a interiérů v předhůří Šumavy mezi říjnem 2016 a březnem 2017.
Velký dík náleží Romanu Kollinerovi a Milanu Holečkovi za technickou i mravní podporu!

* * * * * *
If you enjoy this work, try to listen my previous record:
recordingsontheroad.bandcamp.com/album/by-the-old-hearth-side
* * * * * *

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help