/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
06:11
2.
3.
4.

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).

In the years 2004-2005 Abbé Brémond Ensemble musicalized two diary entries of Sylvia Plath and two poems by Nikolaj Stankovič in an attempt to express a fascination with the power of simplicity. The seizure by commonness on the album Les jours is not passive acclamation to banality, penetrated Czech poetry in those years, but determined exploration of the endangered, evanescent terrain of human life, whose steps often only imply the true direction of the path which they actually follow. This also corresponds to the musical concept – noisilence – absorbing contrasting and incongruous sound elements, and reinforcing the ambiguity of an individual testimony. In the songs, the silence permeates with a noise, the melody line breaks and the texts are disturbing by incomprehensibility, whisper and scream. However, the pursuit of the song as the perfect and the simplest (or the most powerful) of the musical form does not lose and its finale is commensurate with the achievement of the goal of the road, from which sole it is possible to understand its true meaning.

*
Abbé Brémond Ensemble zhudebnil v letech 2004-2005 dva deníkové záznamy Sylvie Plathové a dvě básně Nikolaje Stankoviče ve snaze vyjádřit fascinaci silou prostoty. Uchvácení všedností na albu Les jours není nebojovným přitakáním banalitě, které právě v oněch letech proniklo českou poezií, ale odhodlaným průzkumem ohroženého, pomíjivého terénu lidského života, jehož kroky často jen naznačují skutečný směr cesty, kterou se skutečně ubírají. Tomu odpovídá i hudební pojetí – noisilence – vstřebávající kontrastní a nesourodé zvukové prvky a posilující nejednoznačnost individuálního svědectví. V písních se tak prostupuje ticho s hlukem, rozpadají se melodické linky a text rozrušují přeřeky, nesrozumitelnost, šepot a křik. Přitom se však snaha o píseň jako ideální a nejprostší (čili nejmocnější) hudební formu neztrácí a její dozpívání je souměřitelné s dosažením cíle cesty, z něhož jediného je možné poznat její pravý smysl.

credits

released May 26, 2016

Lyrics: Sylvia Plath: Diaries (translation Vanda Oaklandová) (1, 3), Nikolaj Stankovič (2, 4).
Music composed and all instruments (guitar, upright piano, zither, radio, tapes) recorded by Ká. Vocals: Feris (1), Macho (3), Aki Aulos (2, 4).

Music was recorded in Spring 2004 in Atelier LEN, voices were recorded in Kaštan, Prague May 18th 2005.

***

Slova: Sylvie Plath: Deníky (překlad Vanda Oaklandová) (1, 3), Nikolaj Stankovič (2, 4).
Hudbu složil a všechny nástroje (kytara, pianino, citera, rádio, pásek) nahrál: Ká.
Hlasy: Feris (1), Macho (3), Aki Aulos (2, 4).

Hudba byla nahrána na jaře 2004 v ateliéru LEN, hlasy byly nahrány v Kaštanu v Praze 18. května 2005.

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help