Peaceful Air of Autumn (Poklidné klima podzimu)

by Abbé Brémond Ensemble

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).

Peaceful Air of Autumn
Hommage a Vít Obrtel

*
The last album of Abbé Brémond Ensemble before its long pause was Peaceful Air of Autumn, intended as a tribute to one of the most inspiring poets of band, Vít Obrtel. The ensemble was trying to find a new sound and thematic routes in this period, and in this project it focused on the theme of melancholy, which stretched to the autumn as the harvest time and as the environment complement and resumé. Sonic evocation of memory should not have been initially only instrumental, but unified with the declamation of Obrtel’s selected poems, harmonic with the chosen mood. Coincidentally - especially for the sake of the departure of Jan Janovský, the main vocalist of the band, to the UK – vocal parts have not been recorded and compositions left as torsos and had been never issued yet. However, this turned out - despite unintention - effective: as memory translates human experience into eternally incomplete mosaic of fragments, the music trying to represent it can not conclude itself by concrete, fixed shape.

Posledním albem Abbé Brémond Ensemble před jeho dlouholetou odmlkou (2007-2015) bylo Poklidné klima podzimu, zamýšlené jako další pocta inspirujícímu básníku, tentokrát Vítu Obrtelovi. Soubor se v tomto období snažil najít nové zvukové i tematické trasy, a v tomto projektu se soustředil k tématu melancholie, které vztáhl k podzimu co času sklizně a životního završení i bilance. Zvuková evokace paměti neměla být původně výlučně instrumentální, ale měla ji spoluutvářet deklamace vybraných Obrtelových básní, souladných se zvolenou náladou. Shodou okolností – především odjezdem hlavního vokalisty souboru Jana Janovského do Velké Británie – však již hlasové party nahrány nebyly a skladby pozůstaly jako torza (a nebyly tedy dosud nikdy vydány). To se však nakonec ukázalo – přes nezáměrnost – účelným: jako paměť překládá žitou zkušenost do věčně neúplné mozaiky zlomků, ani hudba, která se ji snaží znázornit, se nemůže uzavřít konkrétním, pevným tvarem.

Information about ensemble:
christiania.cz/ears-wind-records/autori/abbe-bremond-ensemble
rateyourmusic.com/artist/abbe_bremond_ensemble

credits

released August 30, 2016

Music composed and all instruments (keyboard, radio, upright piano) recorded by Ká in the spring (March-May) 2006 in Atelier LEN.

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help