Tempori

by Vincenc Holomek

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.
4.

about

Vincenc Holomek in his own words:
Vincenc Holomek is insignificant person who creates in his free time (after work). His music is something like “self-communication” – the critics call it “fragmentary re-interpretation”. He is a member of The Movement of Potential Music.

Album Tempori by Vincenc Holomek was previously published on split CD Vincenc Holomek versus Ká together with collection of compositions Atelier Works 2004-2005 by Ká.

* *

Vincenc Holomek svými vlastními slovy:
Vincenc Holomek je nevýznamná osoba, hudbou se zabývá ve volném čase po pracovní době. Jde o komunikaci sama se sebou, kterou kritici nazvali "fragmentární reinterpretace". Je členem Hnutí potenciální hudby.

Album Tempori Vincence Holomka původně vyšlo na split CD Vincenc Holomek versus Ká společně s kolekcí skladeb Ateliérové práce 2004-2005 od Ká.

credits

released December 29, 2015

All music composed and all the (real and irreal) instruments played by Vincenc Holomek in the spring 2005.
In track 3 preludes by Fryderik Chopin were used.
In track 4 main motive of the song Sancho by Skrytý půvab byrokracie was varied (partly by a form o remix).
Mastering: Zbigniew Milosz (Home Studio), Warszawa, June 2005.
Thanks to Ká for consultations and support, and to Skrytý půvab byrokracie (www.skrytypuvabbyrokracie.cz) for permission to using their composition.
Praise to pricely accessible PC technics, condition of existence of Vincenc Holomek

Veškerou hudbu složil a (reálné i nereálné) nástroje nahrál doma na jaře 2005 Vincenc Holomek.
Ve skladbě 3 použita preludia Fryderika Chopina.
Ve skladbě 4 variován hlavní motiv skladby Sancho od kapely Skrytý půvab byrokracie, částečně formou remixu.
Mastering: Zbigniew Milosz (Home Studio), Varšava, červen 2005.
Poděkování Ká za konzultace a podporu a SPB (www.skrytypuvabbyrokracie.cz) za svolení k použití jejich skladby.
Chvála též patří cenově dostupné PC technice, bez té by Vincenc Holomek nebyl.

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help