The Figures of Dawning (Podoby svítání)

by Wild Orchestras of Garden of Star

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
04:30
2.
02:25
3.
02:01
4.
01:29
5.
00:58
6.
00:59
7.
02:20
8.
03:09
9.
01:03
10.
01:06
11.
01:35
12.
01:54
13.
02:54

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).

* * *

Dawning as the beginning of a day is the time of rebirth, the moment of recovery and finding of the right way after the night of rambling, during which all the hitherto experience has rolled up and burnt down with the flames of dream criticism. Dawning discovers – after fluctuating hours of darkness – old-new road, the way looked with rejuvenated eyes, leading to true - pure work, which is the life itself, life sympathetic to one common being of the worlds.
Present album brings diverse forms of this sacred event – presented by our awakening ancienit orchestra, whose dawning sounding may remind tuning of Philharmonic before the show. Thanks to deep experience of the circle of live processes, shown recently published song Circulation (2016), these moments sound purely and harmoniously – as a harmonious and mutual dialogue.

*

Svítání je jako počátek dne okamžikem znovuzrození, je chvílí obnovy a nalezení cesty po problouděné noci, při níž se navršila celá dosavadní zkušenost a vzplavši plameny snové kritiky se zpochybnila. Svítání objevuje po kolísavých hodinách tmy staronovou cestu, cestu nahlédnutou omlazenýma očima a vedoucí ke skutečnému – ryzímu dílu, jímž je život sám, život účastný na jednom společném bytí veškerenstva.
Přítomné album přináší nejrozmanitější podoby tohoto posvátného dění – v podání našeho probouzejícího se letitého orchestru, jehož jitřní znění může v lecčems připomenout ladění filharmonie před vystoupením. Díky hluboké a tradované zkušenosti koloběhu životních procesů, znázorněné posledně publikovanou skladbou Víření (2016), však i tento okamžik, který v lidském podání donekonečna neladí, zní čistě a harmonicky – jako souladný a vzájemný dialog.

credits

released February 28, 2017

Recorded in the Star and produced in Atelier LEN in 2016-2017.
Thanks to Roman Kolliner for great technical help and to Milan Holeček za podporu.
*
Nahráno ve Hvězdě a produkováno v Atelieru LEN v letech 2016-2017.
Poděkování Romanu Kollinerovi za velkou technickou pomoc a Milanovi Holečkovi za podporu.

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help