War Times

by

/
  • Streaming + Download

     

1.
05:24
2.
3.
4.
5.
6.

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).


War Times

War Times (previously published as Studio Works 2004-2005 on split CD with Tempori by Vincent Holomek) is solo project by Ká based on idea of connection of expressive means of electroacoustic composition with political content to build up something like "ambient hard core", i.e. politically engaged ambient.

War Times (původně vydány jako Ateliérové práce 2004-2005 na společném splitu s nahrávkami Vincenta Holomka Tempori) je sólový projekt Ká, snažící se využít výrazových prostředků elektroakustické kompozice k vyjádření konkrétního politického obsahu.

wee indiens
Electroacoustic composition endeavors to evoke space of Indian reservations in Northern America like a place where amorphous and absorbing Euro American civilization painfully encounters with passing wounded voices of Indian prayers.

Please, Don't Talk About Politics Here
Visitors of Prague restaurants were alarmed by this notice (which was hanged on the wall) in the era of German occupation. We can perceive the sticker with this notice as a symbol of suppression, warning gesture which disables independent – whatever meaningful in fact – parol manifestation. Electroacoustic composition named with this sentence tries to demonstrate this symbolism on the confrontation of fragmentary speech, minimalist unruly sounds of guitar and radio (radio has many meanings in the context of War World Two).

The Attempt at the Portrait of Josef Mašín
Impressive composition tries to represent the face of important Czech antifascist Josef Mašín on the basis of theme of returning and variably confronting motives which evokes painful feeling of derogation.

The Bird Called Spitfire
Electroaccoustic composition interprets British airfighter in mythical way. Composition invokes the flight of the bird (echo of the wings and singing), because it compares Spitfire with the vision of legendary bird.

The Dance for Jana Honzlová (rogation)
The dance for the dancer Jana Honzlová is rogation not only for this character (from excellent novel by Zdena Salivarová), but also for all girls and women which were hurt by communistic totalitarianism. The dance is intuitive move between the reality and the sleep without dreams, between the constrained adulthood and the naive childhood; and its chording finale comes in the moment of the silent baptism near the monastery in Břevnov, Prague.

Wellington Blues
Last (and previously unpublished) composition attempts to adumbrate a soul of a pilot of bomber by integrating sounds of Vickers Wellington with the engrams of songs, pure music wakening freedom and peace. Both resources get seemingly opposite impression, but gradually they are melting and the reality is becoming music, majestic and tragical.

*

wee indiens
Elektroakustická kompozice snažící se evokovat zvukový časoprostor indiánských rezervací jako prostor, ve kterém se bolestně střetává euroamerická civilizace, amorfní a pohlcující, s uplývajícími, zraněnými hlasy indiánských modliteb.

Žádá se zdvořile, by se nehovořilo o politice
Tento nápis varoval návštěvníky pražských restaurací v období německé okupace; cedulku s tímto nápisem je možno vnímat jako symbol umlčení, zdvižený prst zakazující svobodný (a tedy vlastně jakýkoliv smysluplný osobní verbální projev). Takto pojmenovaná elektroakustická kompozice se snaží tuto symboliku konkretizovat konfrontací fragmentarizované mluvy, minimalisticky pojatého svévolného zvuku kytary a rádia (které je v kontextu s druhou světovou válkou mnohovýznamové).

Pokus o portrét Josefa Mašína
Impresivní skladba chce vystihnout podobu významného českého antifašisty na základě minimalisticky pojatého navracení tíživých motivů, které se různě setkávají a střetávají a které mají evokovat pocit křivdy.

The Bird Called Spitfire
Elektroakustická kompozice mytologizující britskou stíhačku. Zvukově ji srovnává s přízračným ptákem, vyvolávajíc ozvěny letu a zpěvu.


Tanec pro Janu Honzlovou (modlitba)
Tanec pro tanečnici Janu Honzlovou je modlitba nejen pro tuto románovou postavu, kterou ve své knize neuvěřitelně živě a plasticky vykreslila Zdena Salivarová, ale i pro všechny dívky a ženy zraněné komunistickou totalitou. Onen tanec je spíše intuitivní pohyb mezi realitou a bezesným spánkem, mezi vynucenou dospělostí a naivním dětstvím; a jeho harmonizující vyvrcholení přichází v podobě tichého křtu u břevnovského kláštera svaté Markéty.


Wellington Blues
Poslední (a původně nevydaná) skladba se pokouší osvětlit duši pilota bombardéru spojení zvuků wellingtona se stopami písní, čisté hudby připomínající svobodu a mír. Oba zdroje poskytují zdánlivě protikladné dojmy, postupně se však mísí a zaměňují a sama skutečnost se stává hudbou, vznešenou a tragickou.

credits

released January 30, 2016

All compositions composed and recorded by Ká between spring 2004 and summer 2005 in Atelier LEN.

Všechny skladby složil a nahrál Ká v Ateliéru LEN od jara 2004 do léta 2005.

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help