Wedding Opera in the Villa Turbová (Svatební opera ve vile Turbová)

by Abbé Brémond Ensemble

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.

about

FRIENDS, LISTEN OR DOWNLOAD OUR MUSIC ONLY FOR FREE (just enter zero as the price).
MILÍ, POSLOUCHEJTE A STAHUJTE NAŠI HUDBU ZDARMA (jako cenu uveďte nulu).


Wedding Opera in the Villa Turbová
(Svatební opera ve vile Turbová)

Libretto: "Wedding Opera in the Villa Turbová" is ideal sound recording of marriage which is taking place in the various floors of an old villa Turbová (in garden district Košíře in Prague) and in the adjacent dilapidated garden. Its voices are reflections of colours, rhythms and waves reminding a wedding whirl.

This simple libretto was one of the results of long-range seeking of the possibilities of evoking determinate places with sound means. Two records of ensemble "I Saw Paris And It Is A Harbour" and "Wedding Opera in the Villa Turbová" tie with a few intensive site specific performances prepared for different places in Prague and realized between years 2003-2006. Wedding opera votes the devastate villa of Jiří Trnka, famous Czech artist, painter and animator, and its lonely garden which was a prototype for the fabulous garden from his well-known book. While the sound of "parisian" abum is being explicitly mirrored, on the "wedding" one its tangible reading transforms in concentrated ambient mask. It relates with the theme - imaginary marriage which is taking place in this places consecrated to the past and which is holded as opera, resp. non-vocal opera. All the voices are transliterated, transformed into the language of music in which clarity of their sense become blurred - in profit for its physical expression. Melodies of unknown communication are merging with illegible world of sounds of noisily silent past and pulsing present. Welcome at marriage!

Libreto: Svatební opera je ideální zvukový záznam svatby, odehrávající se v proměnlivých patrech košířské vily Turbová a v zpustlé zahradě okolo ní. Hlasy v ní jsou odrazy barev, rytmů a vln, připomínající svatební rej.

Toto prosté libreto vzešlo z dlouhodobého hledání možností evokace určitých míst zvukovými prostředky. Dvě souběžně vznikající alba "Viděl jsem Paříž a je to přístav" a "Svatební opera ve vile Turbová" navazují na několik site specific vystoupení souboru připravených přímo pro konkrétní místa v Praze a realizovaných v letech 2003 až 2006. Svatební opera si vybírá devastovanou košířskou vilu, v níž kdysi žil Jiří Trnka a jejíž opuštěná zahrada byla předobrazem zahrady z jeho slavné knihy. Zatímco je na "pařížském" albu zvuk místa výslovně zrcadlen, na Svatební opeře se jeho konkrétní znění mění v soustředěnou ambientní masku. Souvisí to i s tématem, kterým je imaginární svatba, která se v tomto prostředí zasvěceném minulosti odehrává a která je pojímána jako opera, resp. nevokální opera. Všechny hlasy jsou transliterovány, jsou převedeny do jazyka hudby, čímž se kalí jasnost jejich obsahu ve prospěch jejich tělesného výrazu. Melodie neznámého textu splývají s nečitelným světem zvuků hlučně tiché minulosti i tepající přítomnosti. Vítejte na svatbě!

***
Information about ensemble:
christiania.cz/ears-wind-records/autori/abbe-bremond-ensemble
rateyourmusic.com/artist/abbe_bremond_ensemble

rateyourmusic.com/release/album/abbe_bremond_ensemble/wedding_opera_in_the_villa_turbova__svatebni_opera_ve_vile_turbova_/

credits

released May 29, 2015

Music composed and played (on keyboard) by Ká in spring 2006 in Atelier LEN.
Hudbu složil a nahrál (na klávesy) Ká na jaře 2006 v Ateliéru LEN.

Wedding Opera in the Villa Turbová is - for this edition - divided into three parts (for more comfortable listening) but it's whole unit, i.e. only one fluent composition.
Svatební opera ve vile Turbová je - pro toto vydání - rozdělena do tří částí (pro pohodlnější poslech), ale jedná se o jeden celek, tj. o jen jednu plynulou skladbu.

/The sculptures on photography on cover are works by Jan Koblasa./
/Sochy na fotografii na obalu jsou dílem Jana Koblasy./

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help