West–östlicher

by Wild Orchestras of Garden of Star

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
26:51
2.
26:13

about

Czechoslovak territory has been consistently (though not always) considered east-west place, in which both poles of Eurasian horizontal diffuse and where people can extract from both of them and also influence them. Already local Great-Moravian beginnings oriented themselves both to Latin and Byzantine cultures and pacific program of St. Constantin and St. Methodius gave rise to the first Slavic lettering and written language. It also brought really Christian education based on equality of languages, peoples and cultures. These groundbreaking ideas reinforced the other Slavic peoples, and not only Slavic, for centuries.
New album (with title referring to a famous Divan by Johann Wolfgang Goethe) of our wood orchestra observes – on two examples – the connection (harmony) of both Western and Eastern inspiration – with regard to rebirthful, harmonizing influence of widely perceived East. The ideal of East calm, environmentally-friendly rest in nature and brotherhood interpersonal relations stands in opposite to restless, internally disintegrated West. Against the secular West time, elusive and rapid, the East lives in the cyclical time, harmonized with the cycle of seasons. Oriental simplicity and reconciliation is alternated by West amaze, attention and action, which at the same time seduces to the superficial dilettantism. Have these approaches their sonic or music faces? Listen to our two compositions and decide.

* * *

Československé území se odjakživa (byť ne soustavně) pokládalo za západovýchodní, v němž se oba póly euroasijské horizontály prostupují a kde lze samostatně a s nadhledem čerpat z obou a odkud lze rovněž obousměrně působit. Již zdejší velkomoravské počátky se orientovaly současně latinsky a byzantsky a mírový cyrilometodějský jazykový projekt dal vzniknout prvnímu slovanskému písmu a písemnému jazyku. Přinesl rovněž skutečně křesťanskou vzdělanost založenou na rovnoprávnosti jazyků a kultur. Tyto přelomové ideje posilovaly i ostatní slovanské národy – a nejen je – po další staletí.
Nejnovější album (odkazující svým názvem k slavnému Dívánu Johanna Wolfganga Goetha) našeho parkovního orchestru sleduje na dvou příkladech souznění (souzvuk) obou inspirací – západní i východní – se zřetelem k obrodnému, harmonujícímu účinku široce vnímaného Východu. Vůči neklidnému, vnitřně rozeklanému Západu stojí ideál východního klidu, ohleduplného spočinutí v přírodě a bratrských mezilidských vztahů. Proti sekularizovanému západnímu času, prchavému a překotnému, žije Východ časem cyklickým, souladným s koloběhem ročních dob – a tím i věčným. Orientální prostotu a smír na jedné straně střídá západní úžas, zaujetí a činorodost, které však zároveň svádí k povrchnímu, eklektickému okoušení. Mají tyto přístupy své zvukové či hudební podoby? Zaposlouchejte se do našich dvou kompozic a posuďte sami.

credits

released June 30, 2017

Recorded in the Star and produced in Atelier LEN in 2016-2017.
Thanks to Roman Kolliner for great technical help and to Milan Holeček za podporu.
*
Nahráno ve Hvězdě a produkováno v Atelieru LEN v letech 2016-2017.
Poděkování Romanu Kollinerovi za velkou technickou pomoc a Milanovi Holečkovi za podporu.

tags

license

all rights reserved

about

Recordings On the Road Czech Republic

Collective publishing project of a few kindred musicians, flowing outside (on periphery or in underground) the Czech music happening and mostly devoted themselves to alternative rock or avantgarde music. Stylistically diverse is united by a similar attitude to music perceived not as a medium, but as the way, autonomous and eminently participating on our lifes, on our road. ... more

contact / help

Contact Recordings On the Road

Streaming and
Download help